Trajtimi i venave me variçe me mjete juridike popullore